پوستر فیلم  سین مثل سبزه

سین مثل سبزه

محصولایران
فیلم «سین مثل سبزه» داستان دختر بچه ای دلسوز است که کارهای زیادی انجام می دهد تا کمک خرج مادر مریضش شود و به جای او سبزه های عید را آماده کند.