پوستر فیلم  مدرسه هندی

مدرسه هندی

محصولهند
فیلم «مدرسه هندی» داستان «راج» و «مینا» است که قصد دارند دخترشان را در یکی از مدرسه های معروف هند ثبت ‌نام کنند، تا آینده او تضمین شود. اما مشکل آنجا است که ثبت ‌نام در این مدرسه مراحل سخت و دشواری دارد.
Saket Chaudhary
Bhushan KumarKrishan Kumar
Saket Chaudhary
Charu Shree Roy