آب و آتش
بستن
پوستر فیلم  آب و آتش

آب و آتش

محصولایران
در فیلم «آب و آتش» ، «علی مشرقی» نویسنده ای است بعد از جر و بحث با «مهرانگیز» همسرش، از منزل خارج شده و در خیابان ها پرسه می زند. اتفاقی زنی به نام «مریم» را می بیند و می خواهد در مقابل مردانی که دنبال او هستند از «مریم» حمایت کند.