پوستر فیلم  نهنگ آزاد

نهنگ آزاد

فیلم «نهنگ آزاد» داستان ارتباط میان نوجوان یتیمی به نام «جسی» و یک نهنگ است. ماهیگیران یک نهنگ جوان به نام «ویلی» را از والدینش جدا می کنند و به شهر می آورند تا در یک پارک تفریحی، وسیله بازی و تماشا مردم باشد. در همان زمان جسی نیز به علت خرابکاری هایش در پارک دستگیر شده، اما «دوایت» مددکار اجتماعی او برایش مهلت می گیرد تا تصاویری که در پارک کشیده را پاک کند. در طول این مدت «جسی» با ویلی آشنا و صمیمی می شود و بعد از آگاه شدن از تصمیم «دیال»، صاحب نهنگ، تصمیم می گیرد ویلی را نجات دهد.
فیلم‌های پیشنهادی
Simon Wincer
Basil Poledouris
O. Nicholas Brown