پوستر فیلم  دلبری

دلبری

محصولایران
فیلم «دلبری» داستان زنی به نام «طوبی»، همسر یک جانباز قطع نخاعی، است که فقط می‌ تواند چشمانش را حرکت بدهد. او در شب عروسی خواهرزاده‌ اش تلاش می‌ کند بیش از پیش به همسرش توجه کند. اما اتفاقاتی رخ می دهد.