پوستر فیلم  مهران

مهران

محصولایران
فیلم «مهران» به کارگردانی «رقیه توکلی» روایتگر مهمان‌ نوازی یزدی‌ ها در زمان جنگ است. این فیلم داستان پسر بچه‌ ای است که در دهه شصت میزبان خانواده‌ ای جنگ‌ زده از شهر «مهران» می‌ شود.