پوستر فیلم  سلام نینجا

سلام نینجا

محصولآمریکا
فیلم «سلام نینجا» داستان پسری به نام «وسلی» است که با تکرار کردن کلمه جادویی «سلام نینجا» و کنار هم قرار دادن دست هایش قدرت خارق العاده ای پیدا می کند و می تواند مشکلات را حل کند و به دیگران کمک کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی
Michael Dowding
Brian Carson