پوستر فیلم  مربای شیرین

مربای شیرین

محصولایران
فیلم «مربای شیرین» به کارگردانی «مرضیه برومند» و نویسندگی «فرهاد توحیدی» درباره نوجوانی به نام «جلال» است که هر چه سعی می کند نمی تواند در شیشه مربا را باز کند، از مادر، همسایه، دوستان، معلمان و بقال محله کمک می طلبد، اما هیچ کس قادر به باز کردن آن نیست و سرانجام مشخص می شود تمام شیشه های کارخانه مرباسازی همین شکل را دارند.