پوستر فیلم  با عشق وینسنت

با عشق وینسنت

در انیمیشن «با عشق وینسنت» یک سال پس از مرگ وینسنت، مرد جوانی پا به شهر زندگی او می‌گذارد تا آخرین نامه آن نقاش بزرگ را به صاحبش برساند و در نهایت به تحقیق در مورد آخرین روزهای او می پردازد.