پوستر فیلم  بامزی و تندربال

بامزی و تندربال

محصولسوئد
انیمیشن «بامزی و تندربال» ماجراجویی دیگری از «بامزی» خرس شجاع و دوستانش است. عسل جادویی «بامزی» که به لطف آن می توانست قوی ترین حیوان روستا باشد، تمام شده است. بنابراین دوستان او برای یافتن ماده مخفی لازم برای تولید این مخلوط شگفت انگیز راهی سفری خطرناک می شوند. در همین حال، «لیس رینارد» در حال توسعه یک نقشه هوشمندانه است تا جای «بامزی» را به عنوان یک قهرمان بگیرد.
Christian Ryltenius
Jon NohrstedtIna Sohlberg
Henrik Lörstad