پوستر فیلم  شبی در میستیک

شبی در میستیک

محصولآمریکا
فیلم «شبی در میستیک» در پی انفجار یک بمب در یک کشتی دو کودک با یکدیگر دوست می شوند. آنها که علاقه زیادی به ساخت کشتی و زیردریایی دارند، پی به این راز می برند که بمب منفجر شده متعلق به یک زیردریایی آلمانی مربوط به جنگ جهانی دوم می باشد.
فیلم‌های پیشنهادی
Doug Lively
David GlaubkeDoug Lively
Doug Lively