پوستر فیلم  خانه ای در تاریکی

خانه ای در تاریکی

محصولایران
سریال «خانه ‌ای در تاریکی» حکایت دختری است به نام «ماه تابان» که در «ایل بختیاری» به دنیا آمده است. او سال ها است که بعد از ناپدید شدن پدر و مرگ مادرش، نزد پدر بزرگ خود که رئیس ایل بختیاری است زندگی می کند. اما «ماه تابان» منتظر فرصتی است تا بتواند به جهت یافتن پدرش از ایل خارج شده و به شهر برود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
سعید سلطانی
اسماعیل عفیفه
سعید سلطانی
سعید انصاری