پوستر فیلم  کتاب های شبانه

کتاب های شبانه

فیلم «کتاب های شبانه» با دوبله فارسی درباره پسری جوان به نام الکس است که توسط جادوگری شرور و حیله گر با بازی «کریستن ریتر» در آپارتمان وی زندانی شده است. این پسر عاشق داستان های ترسناک است و برای آن که بتواند زنده بماند مجبور است هر شب یک داستان ترسناک تعریف کند. یک روز الکس با شخصی به نام یاسمین آشنا می شود و تصمیم می گیرند از این آپارتمان فرار کنند.
فیلم‌های پیشنهادی
David Yarovesky
Michael Abels
Peter Gvozdas