پوستر فیلم  بچه ای که پادشاه می شود

بچه ای که پادشاه می شود

محصولآمریکا
فیلم سینمایی «بچه ای که پادشاه می شود» درباره گروهی از کودکان شجاع و ماجراجو است که عازم سفری حماسی می‌ شوند تا تهدیدی قرون وسطایی را خنثی کنند. اما آن ها در طی مسیر سفرشان با خطرات و مشکلات فراوانی مواجه می‌ شوند.
فیلم‌های پیشنهادی
Joe Cornish
Tim BevanEric FellnerNira Park
Joe Cornish