پوستر فیلم  ستارگان زندان

ستارگان زندان

محصولانگلیس
فیلم «ستارگان زندان» بر اساس مجموعه تلویزیونی محبوب بریتانیایی به همین نام ساخته شده است. رئیس زندان، «گروتی» به یک زندانی حبس ابد به نام «فلچر» دستور می دهد تا یک مسابقه فوتبال بین زندانیان و یک تیم مشهور پرستاره ترتیب دهد. اما این زندانی نقشه های دیگری در سر دارد.
فیلم‌های پیشنهادی
Dick Clement
Ian La FrenaisAllan McKeown
Alan Jones