پوستر فیلم  مشت آخر

مشت آخر

محصولایران
فیلم «مشت آخر» یا «مشت در وقت اضافه» به کارگردانی «مهدی فخیم زاده» حکایت پیرمردی را روایت می کند که پیش از این یکی از کاراته بازهای متبحر بوده، اما به خاطر امرار معاش و گذراندن زندگی اش تظاهر به فرتوتی و کاهلی می کند.
مهدی فخیم زاده
سید حامد حسینی