چند متر مکعب عشق
بستن
پوستر فیلم  چند متر مکعب عشق

چند متر مکعب عشق

محصولایران
فیلم «چند متر مکعب عشق» داستان «عبدالسلام» مهاجر افغانی که همراه دخترش در یک کارگاه مشغول به کار است. «صابر» کارگر ایرانی عاشق دختر او می شود اما عشقی که فرجامش را هیچ کس نمی داند.
جمشید محمودی
نوید محمودی