پوستر فیلم  رازهای گذشته یک زن

رازهای گذشته یک زن

محصولکانادا
فیلم «رازهای گذشته یک زن» درباره «استفانی ویکرز» است که 10 سال پیش در یک قهوه خانه شاهد قتل صاحب قهوه خانه بوده و به دلیل این که قاتل او را دیده، به فیلادلفیا می رود و ضمن تغییر هویتش با پزشکی به نام دیوید ویکرز ازدواج می کند. اما ماجرا آن طور که انتظار دارد پیش نمی رود.
فیلم‌های پیشنهادی
Gordon Yang
Richard Bowers
Robert E. Newton