پوستر فیلم  آلفا

آلفا

محصولآمریکا
فیلم «آلفا» داستان گروهی از غارنشینان در بیست هزار سال پیش را روایت می کند که در آخرین عصر یخبندان به سر می برند و برای بقای خود تلاش می کنند. در این میان برای جوان ترین آن ها حادثه ای رخ می دهد.
فیلم‌های پیشنهادی
Albert Hughes
Albert HughesAndrew Rona
Sandra Granovsky