پوستر فیلم  تعطیلات طلایی

تعطیلات طلایی فصل 1 قسمت 13

محصولایران
سریال «تعطیلات طلایی» داستان اتفاقات مدرسه ای است که میزبان گردشگران بسیاری از شهرهای مختلف کشور در زمان قبل از شیوع ویروس کرونا بوده است و هم اکنون مدیر مدرسه بنا به اتفاقات دراماتیک به مسائل مربوط به گردشگران در آن زمان بر می خورد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
سید حامد حسینی
هومن همامی
نوشین شاهین