پوستر فیلم  تابستان داغ

تابستان داغ

محصولایران
فیلم «تابستان داغ» به کارگردانی «ابراهیم ایرج‌ زاد» درباره زندگی زوجی است که صاحب دختر شش ساله ای هستند و قصد جدایی از یکدیگر را دارند.
جواد نوروزبیگی
پیام کرمی
حامد ثابت
سهراب خسروی