پوستر فیلم  ارمغان تاریکی

ارمغان تاریکی

محصولایران
سریال «ارمغان تاریکی» داستان جوان عکاسی به نام «مجید» است که اوایل انقلاب جذب یکی از سازمان های سیاسی شده است. مجید به دلیل هوش بالا مورد اطمینان سازمان قرار می گیرد و مأموریتی به وی داده می شود که باید از عهده انجام آن بر بیاید. مأموریتی که تمام زندگی مجید را دگرگون می کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
جلیل سامان
سید احمد کاشانچی
جلیل سامان