پوستر فیلم  6 ابر قهرمان

6 ابر قهرمان

محصولآمریکا
پیوند ویژه ای بین ربات بادی « بایمکس» و «هیرو هامادا» بد اخلاق ایجاد می شود تا با دوستان خود گروهی به نام «6 ابر قهرمان» را ایجاد کرده و به مبارزه با افراد شرور بپردازند.
فیلم‌های پیشنهادی
Chris WilliamsDon Hall
Roy Conli
Henry Jackman
Tim Mertens