پوستر فیلم  بزنگاه

بزنگاه

محصولایران
سریال «بزنگاه» داستان خانواده ای است که به تازگی پدر خود را از دست داده اند و حالا بر سر تقسیم ارث و میراث پدری، که یک خانه و یک نانوایی است به اختلاف می ‌خورند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر