پوستر فیلم  زمان برف بازی

زمان برف بازی

محصولکانادا
انیمیشن «زمان برف بازی» عنوان فیلمی است درباره ی پسری جوان که به همراه دوستانش به دختری که در آن جا تازه وارد است ملحق می شوند تا یک مسابقه بزرگ برف بازی را برگزار کنند.
فیلم‌های پیشنهادی