پوستر فیلم  قوچ ها

قوچ ها

فیلم «قوچ ها» داستان دو برادر به نام های «کالین» و «لس» است که چندین دهه است که درگیری و اختلاف دارند. این دو برادر با پرورش گله های گوسفند، توانسته اند هر دو، برنده جوایز گوسفنددار نمونه شوند. روزی بیماری بین گله های آن ها شیوع پیدا می کند و این شروع تازه ای از ماجرا است.
فیلم‌های پیشنهادی
Jeremy Sims
Janelle LandersAidan O'Bryan
Jules Duncan
Antony Partos
Marcus D'Arcy