پوستر فیلم  آخرین شناسایی

آخرین شناسایی

محصولایران
فیلم «آخرین شناسایی» داستان عده ای از بسیجیان تخریب چی که بعد از باز کردن معبر بر انجام عملیات در اثر بمباران به شهادت می رسند و از این میان تنها دو نفر باقی می مانند تا کار را یکسره کنند.