پوستر فیلم  در چشم باد

در چشم باد

محصولایران
سریال «در چشم باد» زندگی خانواده ای از لحظه های تلخ و شیرین در سه دوره از وقایع سیاسی اجتماعی مهم تاریخ ایران دوره اول، دوره «قاجار و پهلوی» دوره دوم «جنگ جهانی دوم» و دوره سوم «پیروزی انقلاب اسلامی و فتح خرمشهر» است
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر