پوستر فیلم  فرار از اردو

فرار از اردو

محصولایران
فیلم «فرار از کمپ» به کارگردانی «غلامرضا رمضانی» داستان گروهی از دانش آموزان است که توسط مدرسه برای دیدن دریا راهی شمال می شوند اما در میانه اردو و با صلاح دید مسئولین دبیرستان، هدف تغییر می کند و اما گروهی از دانش آموزان که نمی توانند این بدقولی را قبول کنند از اردو جدا می شوند و خود به سمت دریا می روندبا این کار در طول مسیر اتفاقات ناخواسته ای برای آن ها رخ می دهد.
غلامرضا رمضانی
حسن آقاکریمی
کاوه ایمانی