پوستر فیلم  استاد کونگ فو هوو یوانجیا

استاد کونگ فو هوو یوانجیا

محصولچین
فیلم «استاد کونگ فو هوو یوانجیا» درباره جوانی پرخاشگر و پرحاشیه به نام «هو یوانجیا» است. او فکر می کرد که هنر های رزمی و کونگ فو از همه چیز مهم تر است اما هنگامی که تصمیم داشت به «نونگ جینسون» کمک کند، عقیده اش تغییر می کند و متوجه می شود، آن چه بیش تر از همه اهمیت دارد کمک به مردم کشورش است.
فیلم‌های پیشنهادی
بازیگران فیلم استاد کونگ فو هوو یوانجیا
Hei Zi