پوستر فیلم  شکارچی و ببری

شکارچی و ببری

محصولروسیه
انیمیشن سریالی «شکارچی و ببری» یا «لئو و تیگ» داستان دو ببر کوچک وشیطون است که در هر قسمت وارد ماجراهای جدید و هیجان انگیزی می شوند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی
Tatiana Tsyvareva
Sergey Bogolyubsky