پوستر فیلم  در سایه ماه

در سایه ماه

فیلم «در سایه ماه» داستان یک افسر پلیس فیلادلفیا است. او که به شدت وسواس دارد در تلاش برای دستگیری یک قاتل سریالی است که جنایت های غیر قابل توصیفی را انجام می دهد.
فیلم‌های پیشنهادی
Jim Mickle
Jeff Grace
Michael Berenbaum