پوستر فیلم  کوتوله های جنگلی

کوتوله های جنگلی

محصولسوئد
انیمیشن «کوتوله های جنگلی» داستان «جونیور» یک کوتوله نوجوان است که رویای اختراع گیزموها را در آزمایشگاه خانه درختی خود دارد. با این حال، پدرش ترجیح می دهد پسرش راه او را ادامه دهد و از او می خواهد که عاقل باشد و به توزیع جیره غذایی بین حیوانات جنگل کمک کند. در این بین اتفاقی رخ می دهد که جونیور و بهترین دوستش در یک ماجراجویی جذاب، سفری قهرمانانه را آغاز می کنند.
فیلم‌های پیشنهادی