پوستر فیلم  ساختمان پزشکان

ساختمان پزشکان

محصولایران
سریال «ساختمان پزشکان» داستان روانشناس و کارشناس برنامه رادیویی به نام «نیما افشار» است که مدام توسط خانواده و همکارانش دست کم گرفته می شود و در همه تلاش هایش برای داشتن جایگاهی در میان پزشکان و جامعه شکست می خورد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر