پوستر فیلم  ماجراهای حاکم و حاتم

ماجراهای حاکم و حاتم

محصولایران
انیمیشن «ماجراهای حاکم و حاتم» از جایی شروع می شود که در زمان های قدیم حاکم زورگویی وجود داشت که برای خوشگذرانی خود، مردم را به دردسر می‌ انداخت. مردم شهر هرگاه ظلمی از حاکم گریبانشان را می‌ گرفت به نزد «حاتم» رفته، از او طلب یاری می‌ کردند. در آن زمان مردی به نام «حاتم» زندگی می‌ کرد که با هوش و درایت خود، مردم را از ظلم این حاکم نجات می‌ داد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر