پوستر فیلم  توطئه گران

توطئه گران

فیلم «توطئه گران» یا «چپاولگران» داستان سرقت های مسلحانه گروهی از دزدان حرفه ای با هدفی فراتر از دستیابی به پول است. پس از این که چهار سارق نقابدار با 3 میلیون دلار پول نقد از بانک ملی «هوبرت»، بعد از کشتن رئیس شعبه، فرار می‌کنند. مامور ویژه FBI «جاناتان مونتگومری» تحقیقات مشترک سرقت و قتل را مورد بررسی قرار می دهد و متوجه می شودکه هدف و توطئه بزرگ تری در جریان است.
فیلم‌های پیشنهادی
Steven C. Miller
Ryan Dodson
Vincent Tabaillon