به وقت شام
بستن
پوستر فیلم  به وقت شام

به وقت شام

محصولایران
فیلم «به وقت شام» داستان پدر و پسر خلبانی است که ماموریت ویژه آن ها به پرواز در آوردن هواپیمایی در تدمر است. آن ها باید مردم تحت ظلم داعش را به وسیله این پرواز نجات دهند، اما در این راه مشکلات زیادی در انتظار آن ها می باشد.