پوستر فیلم  حکایت های کمال

حکایت های کمال

محصولایران
سریال «حکایت های کمال» داستان پسری نوجوان به نام «کمال» در دهه ۴۰ است. او در میان یک خانواده زحمتکش زندگی می کند که از روستایی به یک شهر کوچ کرده است. در هر قسمت پیام های اخلاقی مثل احساس مسئولیت به کودکان و نوجوانان آموزش ‌داده می شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر