پوستر فیلم  چشم و چراغ

چشم و چراغ

محصولایران
سریال «چشم و چراغ» داستان انسان ها و درگیری هایشان با مسائل مادی و وسوسه ها و غفلت های آن ها است. شخصی عتیقه فروش به نام «ناصری»، به یک جفت چراغ لاله های مادربزرگ که نزد خواهرش است، چشم دارد. اما همین طمع، برای او دردسرهایی به وجود می آورد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر