پوستر فیلم  دودکش

دودکش

محصولایران
در سریال «دودکش» «فیروز مشتاق» که مرد خانواده‌ دوست، و فرد زحمت کشی است، به همراه خانواده و آشنایانش، یک کارگاه قالیشویی را اداره می کند، اما با پلمپ شدن درب مشترک کارگاه و محل زندگی او توسط مأموران شهرداری، دردسرها و ماجراهایش شروع می‌ شود.
  • فصل اول
  • فصل دوم
قسمت‌های بیشتر