پوستر فیلم  شلیک شد

شلیک شد

محصولانگلیس
فیلم «شلیک شد» یا «سرقت لندن» درباره سارق مسلحی به نام «جک کرگان» است. او به دنبال کشف حقیقت موجود در قتل پدر و پول های دزدیده شده از وی است و با این کار زندگی وی در معرض خطر قرار دارد. ویرانی که ماهیت جک را هم زیر سوال می برد.
فیلم‌های پیشنهادی
Mark McQueen
Luke Fairbrass
James Edward Barker
Dan Roberts