پوستر فیلم  سلوی

سلوی

محصولایران
فیلم «سلوی» به کارگردانی «محمد آهنگر» عنوان داستانی است که روایتگر زندگی شخصی زنی به نام «سلوی» می باشد که «رحمت» نامزد او، در یک درگیری مرتکب قتل شده و پنهان شده است.
محمد آهنگر