پوستر فیلم  قدرت سگ

قدرت سگ

فیلم «قدرت سگ» درباره دو برادر صمیمی است. این صمیمیت با ازدواج یکی از برادران به پایان رسیده و ناخواسته در رقابت با یکدیگر قرار می گیرند.
فیلم‌های پیشنهادی
Jane Campion
Jane Campion
Jonny Greenwood
Peter Sciberras