پوستر فیلم  پشت کنکوری ها

پشت کنکوری ها

محصولایران
سریال «پشت کنکوری ها» عنوان سریالی است درباره چند جوان، که در یک خانه جمع شدند تا برای کنکور درس بخوانند. اما در این مسیر اتفاق هایی که برای هر یک از آن ها می افتد، از درس خواندن دورشان می کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
پریسا بخت آور
حسین مروی
احمد وفایی