پوستر فیلم  انتقام شمشیرزن یک دست

انتقام شمشیرزن یک دست

محصولهنگ کنگ
فیلم «انتقام شمشیرزن یک دست» درباره شخصی به نام «لای» است. او در یکی از مبارزه های خود با یک استاد فاسد، دست خود را از دست می دهد. او حالا مجبور می شود با یک دست تمرینات خود را آغاز کند تا مجدد با این استاد ماهر وارد مبارزه شود.
فیلم‌های پیشنهادی
Cheh Chang
Runme Shaw
Kuang Ni
Yung-Yu Chen
Ting-Hung Kuo