پوستر فیلم  گمشدگان

گمشدگان

محصولایران
فیلم «گمشدگان» داستان شش مردی است که به دنبال کار با لنج، راهی کشور کویت می‌ شوند. فردی عتیقه‌ چی که صندوقی با خود دارد همسفر آنها است و ناخدای لنج برای ربودن صندوق، آن‌ ها را در جزیره‌ ای رها کرده و می‌ گریزد.