پوستر فیلم  مریم مقدس

مریم مقدس

محصولایران
سریال «مریم مقدس» روایت شانزده سال پیش از میلاد مسیح است. زمانی که مردم منتظر هستند تا مسیحای موعود متولد شود. فرزند عمران دختر می‌ شود و مادرش نام کودک را مریم انتخاب می‌ کند. زکریا تلاش می‌ کند که با تمامی مخالفت‌ های روحانیان یهودی مریم در معبد بماند و کم‌ کم با وجود الهامات به مریم، مردم به سوی او جلب می‌ شوند. اما بعد از یک اتفاق مریم از معبد رانده می‌ شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر