پوستر فیلم  بالها 2

بالها 2

محصولروسیه
انیمیشن «بالها 2» «Wings 2» درباره شهری است که توسط بیگانه ها مورد حمله قرار می گیرد تا منابع طبیعی آن دزدیده شود. در این میان فردی شجاع و نترس تصمیم دارد تا همراه دوستان خود در مقابل آن ها ایستادگی کند.
Vage Sargsyan
Ilya Zudin
Petya Sargsyan