پوستر فیلم  کاپیتان هوراشیو هورنبلوئر

کاپیتان هوراشیو هورنبلوئر

فیلم «کاپیتان هوراشیو هورنبلوئر» داستان یک کاپیتان و افسر نیروی دریایی بریتانیایی به نام «هوراشیو هورنبلوئر» است که در یک ماموریت مخفی در طول جنگ های ناپلئون، ماجراهایی را در آب های آمریکای مرکزی می گذرانند.
فیلم‌های پیشنهادی
Raoul Walsh
Gerry MitchellRaoul Walsh
Robert Farnon
Jack Harris