پوستر فیلم  شمشیر سرنوشت

شمشیر سرنوشت

محصولچین
فیلم «شمشیر سرنوشت» یا «Da zhu jian shi» داستان شمشیر سازی است بی همتا به نام «منگ یزی» که از فاجعه نابودی خانواده اش توسط «ژائو هان» خائن رنج می برد. او با ناامیدی پسرش «منگ یانگ» را از این فاجعه نجات می دهد و شمشیر چنگینگ را برای او به جا می گذارد.
فیلم‌های پیشنهادی
بازیگران فیلم شمشیر سرنوشت
Yuxi Li
Xiong Wu
Wang Runze
Nancy Li
Guangwei DuBowei Yue